Kalnik je geološki specifičan jer je nastao na spoju dviju tektonskih ploča južne koja pripada Dinaridima i sjeverne koja pripada Alpama, gdje je na relativno maloj nadmorskoj visini nastala impozantna stjenovita masa.
 
Visina stijena varira od 10 do 50 metara i idealne su za sportsko penjanje.
 
Kalnik raspolaže s preko 200 penjačkih smjerova različitih težina. Većina smjerova započinje u hladu šume koja okružuje kalničke vrhove.
 
Oko 90 smjerova nalazi se s južne strane Kalnika, a ostatak sa sjeverne strane. Većina je smjerova označena imenom u obliku malih grafita na samoj lokaciji.

Najveći se broj nalazi u blizini Starog grada i Planinarskog doma u blizini kojeg se nalazi i besplatno parkiralište.

Smjerovi su osigurani 10mm spitovima, a štandovi su osigurani s po dva spita i lancem.
Pet najatraktivnijih smjerova za penjanje na Kalniku nalazi se u neposrednoj blizini Planinarskog doma i Starog grada.

 

KARTA LOKACIJE